Photo by Markus Winkler on Unsplash

.Net 6 sürümü Kasım 2021 tarihinde yayınlandı. .Net 6 ile birlikte MAUI, Entity Framework Core, Asp.Net Core gibi ekosistemin diğer ürünleri de yayınlanan sürüm ile yeni özellikler, performans iyileştirmeleri gibi konularda güncellemeler aldı. Takip edip gördüğüm önemli değişiklikleri iki farklı yazı ve ile gerçekleştirdiğim online etkinlik ile yorumlamaya…

Photo by Vishal Jadhav on Unsplash

Özellikle SaaS modelini benimseyen ürünlerde hook veya web hook kavramları her zaman ön planda tutulmuştur. Hook kelimesinin arkasında bulunan temel espiri, önceden tanımlanmış bir olay gerçekleştiğinde belirli bir servise veya servislere haber verilmesidir. Belirli bir operasyonu yönetmek için kullandığınız bir üründe ilk aramanız gereken özellik hook operasyonları olmalıdır. Eğer kullandığınız…

Photo by Tobias Fischer on Unsplash

Profesyonel kariyer hayatımda hemen hemen her zorlandığımda aklıma gelen, ’ın TedX İzmir’de ki konuşmasında geçen cümlelerden bir tanesi ile bu yazıya başlamak istiyorum. Hazır mısınız? İşte geliyooor. 🧐🔥

“Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler, başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler.”

Bilişim Teknolojileri alanında görev alan biz geliştiriciler…

Photo by Paulius Dragunas on Unsplash

“Hiçbir sistem güvenli değildir.” Yıllar önce izlediğim ve hemen hemen herkesin izledikten sonra “Ben de hacker olacağım” cümlesini kurduğu o güzel Alman yapımı filmin akılda kalan sloganı ile bu konuya başlamak “Teknik Muhabbetler” serisinin bu yazısı için erken bir final olabilir. Eğer izlemediyseniz “Who Am I” isimli filmi izleminizi tavsiye…

Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

“Sunucu düştü”, “Çalışmıyor”, “502 alıyorum”, “Uygulama patladı” ve daha niceleri. Bu cümleler bilişim alanında çalışan veya faaliyet gösteren tüm kuruluşların korkulu rüyasıdır. Geliştirdiğimiz uygulamaları monitör etmek, loglarını incelemek ve belirli periyotlarda davranışlarını görmek geliştiricilere ve bilişim alanında faaliyet gösteren kuruluşlara iyi bir veri sağlar. …

“İnsanlar ne yaptığınızla değil neden yaptığınızla ilgilenir.”
Teknik muhabbetler serisinin bu yazısına son zamanlarda okuduğum ve mesleğe karşı bakış açımı değiştiren “Neden İle Başla” kitabından bir cümle ile başlamak istedim. Bu cümlede geçen insanlar kelimesi oldukça soyut. Kim bu insanlar? Eşimiz, ailemiz, müşterilerimiz, takım arkadaşlarımız bazen ise kendimiz. Her ne olursa…

Photo by Markus Winkler on Unsplash

.Net dünyası yeni bir versiyon hazırlığında. .Net 5 yayını oldukça önemli bir dönüş noktasıydı ve bu süreci tamamladık. Umarım projelerinizde .Net 5 upgrade yapmışsınızdır çünkü yeni bir sürüme geçmenin en kolay yolu bir önceki sürümde hazır ve nazır beklemektir. 🧐 Eğer projeleriniz .Net Core 2.x veya .Net Core 3.x …

Photo by Marc-Olivier Jodoin on Unsplash

“Bir grup Amerikalı yönetici otomobil üretim hattını görmek için Japonya’ya gitmişler. Hattın sonunda, otomobil kapılarının tıpkı Amerika’da olduğu gibi menteşelerle tutturulmuş olduğunu görmüşler. Fakat bir şey eksikmiş.
Amerika’da üretim hattında çalışan bir işçi, plastik bir çekiçle kapının kenarlarına vurarak kapının otomobile uyumlu hale gelmesini sağlıyormuş. Japonya’da ise, böyle bir işi yapan…

Photo by Bernard Hermant on Unsplash

.Net dünyası yeni bir versiyon hazırlığında. .Net 5 yayını oldukça önemli bir dönüş noktasıydı ve bu süreci tamamladık. Umarım projelerinizde .Net 5 upgrade yapmışsınızdır çünkü yeni bir sürüme geçmenin en kolay yolu bir önceki sürümde hazır ve nazır beklemektir. 🧐 Eğer projeleriniz .Net Core 2.x veya .Net Core 3.x …

Photo by Jason Dent on Unsplash

Bir gün development biter buglar kalır. 😂 Belirli işleri gerçekleştirmek için geliştirilen yapılar bazen düşünülmeyen senaryolarla karşı karşıya kalabilir. İşte bunlar her yazılımcının tatlı baş belası olan ve genellikle halk arasında “Uygulama patladı… 😡” olarak bilenen hatalar yani buglardır. …

Furkan Güngör

Solution Developer — I want to change the world, give me the source code.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store